Doetertoe

Wat kan je verwachten?

INFORMEREN

Je kan Onthaalpunt Jeugdhulp DOETERTOE contacteren wanneer je graag meer informatie wil over de mogelijkheden binnen jeugdhulp. Het team van DOETERTOE wijst je graag de weg en beschikt over heel wat informatie. Waar nodig neemt DOETERTOE een actieve rol op. Dit gebeurt uiteraard steeds in samenspraak en in transparantie.

DOETERTOE kan ook casus overstijgend gecontacteerd worden met het oog op het toelichten en inspireren van teams/organisaties op vlak van onthaal (voorstelling van de werking, kracht- en netwerkgericht werken, Positieve Heroriëntering, ...).

Tot slot verzamelt DOETERTOE heel wat informatie m.b.t. hulpverzoeken, informatievragen, ... Deze informatie wordt op geregelde tijdstippen, maar ook op vraag, verwerkt. Dit geeft mee richting aan o.a. beleidsinitiatieven. We denken hierbij bijvoorbeeld aan een juist zicht op de noden.

ORIËNTEREN

Wanneer er geen informatievraag (meer) is, maar een hulpverzoek, begint het oriënteren.

Vanuit het kracht- en netwerkgericht denken wordt er samen met de hulpverzoeker gezocht naar mogelijkheden en acties die (terug) beweging brengen in de situatie.

Er wordt telkens gezocht naar de hulpbronnen dicht bij de hulpverzoeker (of context van de hulpverzoeker) die steunend kunnen zijn. Mogelijks vervalt op deze wijze het hulpverzoek, al dan niet met ondersteuning van de nodige informatie en advies. Coaching kan er heel verschillend uitzien. In de praktijk bestaat dit uit 1 tot 5 (hoofdzakelijk) telefonische contacten.

Soms is coaching door onze onthaalmedewerkers ontoereikend en is een procesbegeleiding aangewezen voor een gezin. De module contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering kan in dat geval door DOETERTOE opgestart worden binnen één van de erkende partnervoorzieningen.

Binnen deze fase worden duidelijke afspraken gemaakt met de hulpverzoeker. Er wordt goed afgestemd wie welke contacten op zich neemt, wie voor wie het aanspreekpunt is. DOETERTOE biedt door deze afstemming duidelijkheid en transparantie voor de betrokkenen.

AANBIEDEN

Het informeren, oriënteren en afstemmen resulteert mogelijks in een hulpverzoek tot rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. We gaan hierbij steeds uit van het best passende en best mogelijke antwoord.

Wanneer een hulpverzoek gekoppeld kan worden aan een hulpaanbod, onderneemt DOETERTOE het nodige.

Indien er sprake is van een wachttijd, wordt er samen met alle betrokkenen bekeken hoe we dit best aanpakken. DOETERTOE blijft daarbij gepast en op maat mee opvolgen tot het gezin de nodige hulp kan genieten.

Hoe vind je ons?

Nood aan hulp, maar geen idee waar te beginnen? Wij helpen je graag op weg.