Doetertoe

Zorgen vanuit de school

Frustrated Girl Sitting Table Studying Living Room

De zorgjuf van een lagere school maakt zich zorgen over de thuissituatie van een leerling uit het derde leerjaar. Het meisje geeft aan regelmatig alleen thuis te zijn samen met haar broertje van 5 jaar oud. Mama is een alleenstaande moeder die veel werkt om als gezin financieel rond te komen. Opvang voorzien is vaak niet mogelijk. De school zelf merkt op dat er niet altijd voorzien wordt in de behoeften van de kinderen aan voeding en aangepaste kledij.

Na een eerste verheldering van de vraag en het in kaart brengen van de noden, wordt er afgesproken dat de zorgjuf mama zal uitnodigen voor een gesprek, om vanuit begrip en zorg open en oprecht te spreken over de bezorgdheden vanuit de school. Vanuit DOETERTOE geven we de zorgjuf ook nog het advies om hierin de tijd te nemen en om maximaal in te zetten op krachten en kansen. 

Tijdens dit proces mag de school op ieder moment terug contact opnemen met de medewerkers van DOETERTOE om samen na te denken over mogelijke volgende stappen. We leggen samen ook de link met het CLB dat eveneens een ondersteunende rol kan opnemen met de school.

Uiteraard blijven we allen op ieder moment de veiligheid van de kinderen voorop stellen. Het consultteam vanuit het OCJ is hierbij een zeer waardevolle partner om mee af te stemmen.