Doetertoe

Jonge toekomstige ouders

500 F 329032350 Vtiiapwk0memvxti12paxolwtdmptege

De sociale dienst van een ziekenhuis neemt contact op rond een jong koppel (beiden 18 jaar) die samen een kindje verwachten. Beide toekomstige ouders zijn momenteel nog schoolgaand.

Het koppel vindt steun bij de ouders van de toekomstige mama. Zij ondersteunen waar kan en het koppel woont ook bij hen in. Van de ouders van de toekomstige papa is het contact niet zo goed, hier ervaart men weinig steun. 

Er zijn al meerdere gesprekken geweest vanuit de sociale dienst met de aanstaande ouders. Samen zette men de stap richting het OCMW met de vraag om te ondersteunen op vlak van het financiële, alsook om hen te informeren over hun rechten en plichten. Kind en Gezin werd ook gecontacteerd om de ouders reeds tijdens de zwangerschap op te volgen. Ondanks deze stappen, blijven de toekomstige ouders met heel wat vragen en zorgen zitten. Hoe de zorg voor hun kindje combineren met studies? Wat is goede zorg voor een baby’tje, zowel emotioneel als praktisch, en kunnen zij dit wel bieden? Hoe kunnen ze goed omringd worden vanuit hun eigen netwerk? …

Vanuit DOETERTOE worden er voorstellen gedaan die de medewerker van de sociale dienst bespreekt met het koppel.

Via de aanmelder vernemen we iets later dat men wenst in te gaan op ondersteuning vanuit het CKG.

De toekomstige ouders geven aan dat ze door het vooruitzicht op hulp op verschillende vlakken, ze nu met een iets geruster hart kunnen toeleven naar de geboorte van hun kindje.